ACB MITSUBISHI

ACB MITSUBISHI

Mã sản phẩm AE1250SW
Giá Liên hệ
Mô tả Máy cắt không khí ACB Mitsubishi - Xuất xứ Nhật Bản

Máy cắt không khí (ACB) Mitsubishi

Loại: loại cố định (FIX) và loại di động (DRAWOUT)

Dải dòng điện:

AE 630A SW 65KA 3P 4P
AE 1000A SW 65KA 3P 4P
AE 1250A SW 65KA 3P 4P
AE 1600A SW 65KA 3P 4P
AE 2000A SWA 65KA 3P 4P
AE 2000A SW 85KA 3P 4P
AE 2500A SW 85KA 3P 4P
AE 3200A SW 85KA 3P 4P
AE 4000A SWA 85KA 3P 4P
AE 4000A SW 130KA 3P 4P
AE 5000A SW 130KA 3P 4P
AE 6300A SW 130KA 3P 4P